Anna Wyrębek

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: kierownik sekretariatu

Pokój: 117 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296117

E-mail: anetka@camk.edu.pl

O mnie: