small pl CAMK logo

Skład Rady Naukowej

1 prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz Centrum Badań Kosmicznych PAN
2 dr hab. Michał Bejger Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
3 prof. dr hab. Krzysztof Belczyński Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
4 prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Astronomiczny
5 dr hab. Jarosław Dyks Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
6 dr hab. Mirosław Giersz Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
7 prof. dr hab. Paweł Haensel Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN; Polska Akademia Nauk
8 prof. dr hab. Gerald Handler Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
9 dr hab. Brynmore Haskell Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
10 dr Arkadiusz Hypki Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
11 dr hab. Agnieszka Janiuk Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
12 prof. dr hab. Krzysztof Katarzyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Centrum Astronomii
13 dr Klaudia Kowalczyk Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
14 prof. dr hab. Agnieszka Kryszczyńska Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza
15 prof. dr hab. Ewa Luiza Łokas Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
16 dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
17 prof. dr hab. Józef Modelski Polska Akademia Nauk
18 prof. dr hab. Rafał Moderski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN; Dyrektor
19 prof. dr hab. Paweł Moskalik Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
20 dr hab. Krzysztof Nalewajko Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
21 dr hab. Arkadiusz Olech Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
22 mgr Aleksandra Olejak Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
23 prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
24 dr hab. Agnieszka Pollo Narodowe Centrum Badań Jądrowych
25 prof. dr hab. Leszek Roszkowski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
26 dr hab. Agata Różańska Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN; zastępca dyr. ds naukowych
27 prof. dr hab. Bronisław Rudak Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
28 prof. dr hab. Marek Sarna Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
29 prof. dr hab. Józef I. Smak Polska Akademia Nauk
30 dr hab. Rodolfo Smiljanic Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
31 dr hab. Radosław Smolec Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
32 prof. dr hab. Iwona Stanisławska Centrum Badań Kosmicznych PAN
33 prof. dr hab. Ryszard Szczerba Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
34 dr hab. Łukasz Wyrzykowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne
35 prof. dr hab. Julian Zdunik Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
36 prof. dr hab. Andrzej Zdziarski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
37 prof. dr hab. Stanisław Zoła Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut - Obserwatorium Astronomiczne
38